AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Am I entitled to healthcare when applying for granting international protection within the territory of the Republic of Poland?

Yes, during the procedure for international protection you have the right to use healthcare, starting from the day of reporting to the centre or – within justified circumstances related to risk to life or health – from the day of submitting the application for international protection within the territory of the Republic of Poland.

Inne z kateogrii: Medical help

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.