AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

I have two valid passports, one of which is biometric. Do I need a separate resi-dence permit for each of the passports?

No. You are required to present one of them – the one which you used to enter Poland.

Inne z kateogrii: Crossing borders

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.