AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

I am a citizen of Poland and one more state. Should I report this while entering Poland? Should I fulfill any formalities?

No. If you are a citizen of Poland you are recognized as such.

As a Polish citizen you have unrestricted access to the country and enjoy all the rights of the citizen.

Such formalities, other than the obligation to register your address, apply only to foreign nationals residing in Poland temporarily or permanently. A “foreign national” is a noncitizen.

Inne z kateogrii: Crossing borders

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.