AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

How much is the charge for exchange of the Geneva travel document?

The Geneva travel document is free of charge.

Inne z kateogrii: Exchange of documents

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.