17 czerwca 2021

Epidemia koronawirusa – przekraczanie granicy

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

Aktualne informacje dotyczące przekraczania granicy Polski można znaleźć na stronie Straży GranicznejTUTAJ.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Strażą Graniczną przygotowało listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących ruchu transgranicznego – TUTAJ.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uruchomiono także infolinię Straży Granicznej: +48 22 500 40 00.

Czytaj także:

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów

Epidemia koronawirusa