Brexit

17 stycznia 2020 r.

W dniu 9 stycznia brytyjska Izba Gmin zaakceptowała projekt ustawy implementującej umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Projekt ustawy trafi teraz pod obrady Izby Lordów, która będzie kontynuować prace legislacyjne. Po stronie UE do zawarcia umowy konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, jednak nie przewiduje się żadnych trudności w ich uzyskaniu. Głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowane jest na 29 stycznia br.

Wszystko wskazuje zatem, że Wielka Brytania opuści UE 1 lutego br. w sposób uporządkowany na podstawie umowy o wystąpieniu – więcej na www.brexit.gov.pl.