17 lutego 2015

Do pobrania “Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych“

W ramach projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego” Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała podręcznik “Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych“, w którym w jasny i przejrzysty sposób zostały opisane wszystkie formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W podręczniku zostały również omówione podstawowe zagadnienia z zakresu wielokulturowości. Podręcznik jest skierowany do wszystkich funkcjonariuszy publicznych, którzy stykają się z cudzoziemcami w swojej pracy zawodowej. Ma na celu wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa migracyjnego, z szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych przez nową ustawę o cudzoziemcach (ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach). Autorami publikacji są pracownicy Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy na co dzień udzielają wsparcia migrantom zgłaszającym się do Fundacji. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją KLIK. […]

20 listopada 2014

Kampania “Aktywnie + legalnie”

FUNDACJA DLA SOMALII organizuje działania pomocowe i integracyjne skierowane do obywateli państw trzecich, czyli osób spoza Unii Europejskiej, pragnących żyć godnie, pracować legalnie i działać z pożytkiem dla Polski i Europy. Projekt “Aktywnie + legalnie” to część kompleksowego programu integracyjnego dla cudzoziemców „Immigrants in Action” ze stroną internetową: www.immigrantsinaction.pl. Jednym z celów projektu „Aktywnie + legalnie” jest promowanie współpracy z pracodawcami, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców lub ich zatrudniają oraz zmotywowanie samych imigrantów do aktywnego poszukiwania pracy. Drugim celem projektu jest właśnie kampania społeczna łamiąca stereotypy. Kampania z jednej strony pokazuje cudzoziemców jako kompetentnych pracowników, którzy znajdują swoje miejsce na rynku pracy w zawodach zgodnych z ich kwalifikacjami. Z drugiej strony pokazuje pracodawców z sukcesem zatrudniających cudzoziemców. Więcej informacji na temat […]

14 października 2014

Dokumenty wydawane cudzoziemcom w Polsce – artykuł w kwartalniku “Człowiek i Dokumenty”

W numerze 43 kwartalnika “Człowiek i dokumenty” ukazał się artykuł poświęcony dokumentom wydawanym cudzoziemcom. Autorkami publikacji są Anna Lozia oraz Katarzyna Papińska pracujące w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Tekst zawiera informacje zarówno na temat procedur wedle których wydawane są dokumenty, jak i informacje techniczne dotyczące tego zagadnienia. Artykuł jest dostępny na stronie www.czlowiekidokumenty.pl.