19 października 2014

“POLSKA. TU MIESZKAM” – kampania informacyjna Urzędu do Spraw Cudzoziemców poświęcona wejściu w życie nowego prawa imigracyjnego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. nowej ustawy o cudzoziemcach, Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną pt.: „Polska. Tu mieszkam”.  Celem kampanii jest dotarcie z informacją nt. nowych przepisów imigracyjnych do jak najszerszego grona zainteresowanych, jak również ocieplenie wizerunku cudzoziemców w odbiorze społecznym. W kampanii wykorzystano wizerunek nieznanych z mediów, „zwykłych” cudzoziemców, którzy od lat legalnie mieszkają i  pracują w Polsce. Bohaterowie prezentowani są w scenerii ukazującej rodzaj pracy, jaką wykonują. Na potrzeby kampanii przygotowano billboardy, reklamy prasowe, ulotki, plakaty, broszury informacyjne, spoty telewizyjne, a także spoty radiowe. Z uwagi na wielowątkowość wprowadzanych zmian broszury informacyjne dotyczą sześciu obszarów tematycznych z zakresu legalizacji pobytu, a przygotowane zostały w 9 wersjach językowych. W ramach rozpropagowywania informacji o nowym […]

18 października 2014

Konkurs fotograficzny „Mieszkamy w Polsce”

Lubisz fotografować? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody! Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza konkurs fotograficzny, którego celem jest zaprezentowanie sylwetek cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce. Liczy się ciekawy pomysł. Zdjęcie ma prezentować wizerunek cudzoziemca na tle krajobrazu albo innej przestrzeni, która w jakiś sposób kojarzy się z Polską. Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe (I miejsce 1500 zł brutto, II miejsce 1000 zł brutto, III miejsce 500 zł brutto), a dla autorów prac wyróżnionych – dyplomy. Dodatkowo wybrane prace będą prezentowane na stronie internetowej Urzędu oraz w folderze informacyjnym Urzędu. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu) osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub drogą elektroniczną […]

6 października 2014

Zakończyły się ćwiczenia ANAKONDA-14 z udziałem pracowników UdSC

3 października 2014 r. zakończyły się manewry wojskowe w ramach ćwiczenia pk. ANAKONDA-14 (Galeria zdjęć). Odbyły się one na poligonie w Nowej Dębie i były okazją do doskonalenia współpracy Urzędu z wojskiem, a także m.in. z Policją, Państwową Strażą Pożarną czy Strażą Graniczną. W dniach 29-30 września miejsce wydarzeń wizytował Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców wraz z innymi przedstawicielami kierownictwa Urzędu. Podczas ośmiu dni ćwiczeń uczestnicy musieli sprawdzić się w epizodach związanych z funkcjonowaniem ośrodka dla cudzoziemców, przewidujących m.in.:   Masowy napływ uchodźców. Podejrzenie choroby zakaźnej w ośrodku. Demonstrację społeczności lokalnej przeciwko uchodźcom. Pożar w obiekcie. Strajk mieszkańców ośrodka.