21 czerwca 2016

EASO Info Day

Czym jest Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu? Jakie są główne kierunki jego działalności? Między innymi tym zagadnieniom był poświęcony Dzień EASO w Urzędzie.