25 lutego 2015

Zamknięcie ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie

Z dniem 23 marca 2015 r. zostanie zamknięty ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Lublinie. Jednakże ze względu na chęć zapewnienia małoletnim cudzoziemcom sprawnego kontynuowania realizacji obowiązku szkolnego, mieszkańców przeniesiono do wybranych miejsc pobytu […]