osrodek_tabliczka_maly
25 lutego 2015

Zamknięcie ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie

Z dniem 23 marca 2015 r. zostanie zamknięty ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Lublinie. Jednakże ze względu na chęć zapewnienia małoletnim cudzoziemcom sprawnego kontynuowania realizacji obowiązku szkolnego, mieszkańców przeniesiono do wybranych miejsc […]

Kampania Tolerancja
20 lutego 2015

Takie same serca. W takim samym rytmie.

Rusza wymyślona przez dzieci kampania promująca tolerancję. Kampania ta jest elementem projektu „Od tolerancji do integracji”, autorstwa Fundacji Polskie Forum Migracyjne. W ramach kampanii powstały również hasła promocyjne będące dziełem dzieci – uczniów […]