Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Bezpieczeństwo w ośrodkach dla cudzoziemców – warsztaty

8 czerwca 2018

UdSC był gospodarzem dwudniowych warsztatów dot. utrzymywania porządku i bezpieczeństwa w ośrodkach dla cudzoziemców.

Nowy tymczasowy dyrektor wykonawczy EASO

7 czerwca 2018

Podczas 28. posiedzenia Zarządu (EASO) zdecydowano o zmianie na stanowisku dyrektora wykonawczego agencji.

Opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców

1 czerwca 2018

We wszystkich ośrodkach prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Kazachstanu

24 maja 2018

Ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku odwiedzili K. Kassymov, minister spraw wewnętrznych Kazachstanu i R. Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA.

Trendy migracyjne w I kwartale 2018 r.

21 maja 2018

50,7 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce w I kw. tego roku – o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Procedura uchodźcza i edukacja dzieci

17 maja 2018

Dzieci ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej uczą się w szkołach publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie.