Baza pytań i odpowiedzi Urzędu

Slider - FAQ UdSC

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA CUDZOZIEMCÓW

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Aktualności

Przekraczanie granicy – informacje i najczęściej zadawane pytania

14 lipca 2020

Aktualne informacje dotyczące przekraczania granicy można znaleźć na stronie Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Nowe wzory dokumentów wydawanych cudzoziemcom

10 lipca 2020

Od 10 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory kart pobytu oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Koniec kwarantanny w ośrodku na Targówku – wszyscy mieszkańcy są zdrowi

8 lipca 2020

Wyzdrowieli wszyscy mieszkańcy ośrodka dla cudzoziemców na Targówku gdzie stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zapraszamy na płatne staże

1 lipca 2020

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych płatnych staży w Departamencie Legalizacji Pobytu.

Informacja na temat zakażeń koronawirusem w ośrodku dla cudzoziemców (aktualizacja)

23 czerwca 2020

Maleje liczba mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii a epidemia koronawirusa (aktualizacja)

16 czerwca 2020

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii nie wpływa na prawa pobytowe obywateli UE, EOG i Szwajcarii.