Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Współpraca ze szwajcarskim urzędem migracyjnym

6 lipca 2018

Na zaproszenie Szefa UdSC wizytę w Polsce odbył Mario Gattiker, sekretarz stanu w szwajcarskim urzędzie migracyjnym.

Wizyta studyjna w USA

4 lipca 2018

Celem wyjazdu było rozwijanie współpracy bilateralnej oraz poznanie dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania sprawami azylowo-migracyjnymi.

Ochrona międzynarodowa w UE – podsumowanie 2017 r.

28 czerwca 2018

W 2017 r. liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w UE spadła o 44 proc. w porównaniu do 2016 r.

Bezpieczeństwo w ośrodkach dla cudzoziemców – warsztaty

8 czerwca 2018

UdSC był gospodarzem dwudniowych warsztatów dot. utrzymywania porządku i bezpieczeństwa w ośrodkach dla cudzoziemców.

Nowy tymczasowy dyrektor wykonawczy EASO

7 czerwca 2018

Podczas 28. posiedzenia Zarządu (EASO) zdecydowano o zmianie na stanowisku dyrektora wykonawczego agencji.

Opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców

1 czerwca 2018

We wszystkich ośrodkach prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.