Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Kazachstanu

24 maja 2018

Ośrodek dla cudzoziemców w Dębaku odwiedzili K. Kassymov, minister spraw wewnętrznych Kazachstanu i R. Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA.

Trendy migracyjne w I kwartale 2018 r.

21 maja 2018

50,7 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce w I kw. tego roku – o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Procedura uchodźcza i edukacja dzieci

17 maja 2018

Dzieci ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej uczą się w szkołach publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie.

Karta Polaka – rośnie liczba zezwoleń na pobyt stały

10 maja 2018

W 2017 r. zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka otrzymało blisko 9 tys. cudzoziemców – o 107 proc. więcej niż w 2016 r.

Pomoc socjalna w trakcie procedury uchodźczej

8 maja 2018

Jednym z głównych zadań UdSC jest zapewnienie pomocy socjalnej każdemu cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Aktualny adres korespondencyjny UdSC

7 maja 2018

Uprzejmie przypominamy, że obowiązujący adres korespondencyjny Urzędu to ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.