Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Wizyta delegacji UdSC we Włoszech

22 marca 2018

Głównymi punktami wyjazdu były spotkania z przedstawicielami EASO oraz ekspertami UdSC przebywającymi na misji wsparcia we Włoszech.

150 tys. obywateli Ukrainy z zezwoleniami na pobyt

19 marca 2018

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 150 tys. osób. Od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie.

Aktualny adres korespondencyjny UdSC

14 marca 2018

Uprzejmie przypominamy, że obowiązujący adres korespondencyjny Urzędu to ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

UdSC koordynuje opiekę dla nieprzytomnej cudzoziemki

8 marca 2018

Ze Szwecji została przekazana do Polski nieprzytomna dziewczynka wraz z rodziną. UdSC zapewnia opiekę i pomoc cudzoziemcom.

Zmiany w sposobie składania wniosków i pism

28 lutego 2018

Od 1 marca 2018 r. zmieni się sposób składania wniosków o wydanie lub wymianę karty pobytu i genewskiego dokumentu podróży.

Malta: 27. posiedzenie zarządu EASO

28 lutego 2018

Podczas obrad dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji migracyjnej w Europie oraz planowanych działaniach agencji.