Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Brexit Brytyjczycy w Polsce

Brexit - zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Aktualności

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów krajowych

7 listopada 2019

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. analizy i badania realizowane w dziedzinie migracji.

Legalizacja pobytu po III kwartale 2019 r.

31 października 2019

W pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt wzrosła o 43,5 tys. osób.

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie

15 października 2019

Głównym tematem konferencji była analiza krajowych systemów zarządzania migracjami i ich rozwój w ostatnich latach.

Procedura rozpatrywania wniosków uchodźczych

14 października 2019

Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony międzynarodowej jest jednym z głównych zadań UdSC.

Spotkania informacyjne ws. Brexitu

20 września 2019

W Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Warszawie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy na płatne staże

16 września 2019

UdSC poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych staży. Proponowane wynagrodzenie wynosi 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.