Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Biuletyn informacyjny UdSC – nr 3

11 kwietnia 2018

Zapraszamy do lektury biuletynu UdSC poświęconego tematowi pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom w trakcie procedury uchodźczej.

Nawiązanie współpracy z Litwą

27 marca 2018

Delegacja z Litwy odbyła wizytę w Polsce w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania migracjami.

Wizyta delegacji UdSC we Włoszech

22 marca 2018

Głównymi punktami wyjazdu były spotkania z przedstawicielami EASO oraz ekspertami UdSC przebywającymi na misji wsparcia we Włoszech.

150 tys. obywateli Ukrainy z zezwoleniami na pobyt

19 marca 2018

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 150 tys. osób. Od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie.

Aktualny adres korespondencyjny UdSC

14 marca 2018

Uprzejmie przypominamy, że obowiązujący adres korespondencyjny Urzędu to ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

UdSC koordynuje opiekę dla nieprzytomnej cudzoziemki

8 marca 2018

Ze Szwecji została przekazana do Polski nieprzytomna dziewczynka wraz z rodziną. UdSC zapewnia opiekę i pomoc cudzoziemcom.