Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Brexit Brytyjczycy w Polsce

Brexit - zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Aktualności

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie

15 października 2019

Głównym tematem konferencji była analiza krajowych systemów zarządzania migracjami i ich rozwój w ostatnich latach.

Procedura rozpatrywania wniosków uchodźczych

14 października 2019

Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony międzynarodowej jest jednym z głównych zadań UdSC.

Spotkania informacyjne ws. Brexitu

20 września 2019

W Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Warszawie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy na płatne staże

16 września 2019

UdSC poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych staży. Proponowane wynagrodzenie wynosi 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Brytyjczycy w Polsce – warto zarejestrować pobyt przed Brexitem

5 września 2019

Od początku tego roku nieco ponad 830 obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt w Polsce.

Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

3 września 2019

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce jest obecnie ok. 850 dzieci w wieku szkolnym.