Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Aktualności

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2019 r.

16 lipca 2019

Nieco ponad 1,8 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w I połowie tego roku.

400 tys. cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt

4 lipca 2019

Prawie 50 proc. stanowią obywatele Ukrainy. Większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą.

Cypr – wizyta wiceminister MSWiA oraz Szefa UdSC

28 czerwca 2019

Wyjazd miał na celu poznanie funkcjonowania cypryjskiego systemu azylowego oraz rozmowy na temat możliwości współpracy.

Brexit – dedykowana strona z informacjami

27 czerwca 2019

Wszystkie informacje na temat praw pobytowych Brytyjczyków w Polsce w związku z Brexitem można znaleźć na dedykowanej stronie UdSC.

Wizyta delegacji z Węgier

7 czerwca 2019

Celem spotkania było przedstawienie polskich procedur granicznych oraz uchodźczych. Wizytę zorganizowano na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Cudzoziemcy w województwie małopolskim

6 czerwca 2019

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt wydane w województwie małopolskim osiągnęła 40 tys. osób.