SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA CUDZOZIEMCÓW

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Aktualności

Informacja na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ośrodku dla cudzoziemców

26 maja 2020

Potwierdzono 32 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców w Warszawie.

Epidemia koronawirusa – najczęściej zadawane pytania

26 maja 2020

UdSC przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące epidemii wirusa SARS-CoV-2 i związanej z tym sytuacji cudzoziemców.

Przekraczanie granicy – informacje i najczęściej zadawane pytania

25 maja 2020

Aktualne informacje dotyczące przekraczania granicy można znaleźć na stronie Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów

22 maja 2020

Od 25 maja br. Urząd do Spraw Cudzoziemców przywraca bezpośrednią obsługę klientów przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii a epidemia koronawirusa (aktualizacja)

22 maja 2020

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii nie wpływa na prawa pobytowe obywateli UE, EOG i Szwajcarii.

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

19 maja 2020

Od 23 maja br. rozpoczną swój bieg lub będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.