Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Wizyta niemieckiej delegacji w UdSC

21 lutego 2019

Dwudniową wizytę w Polsce odbyła Andrea Schumacher, Wiceprezydent Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF).

Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku

20 lutego 2019

Zakończył się remont ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku. W ramach projektu wykonano m.in. nowe elewacje budynków.

Malta: 31. posiedzenie zarządu EASO

19 lutego 2019

Wybór dyrektora wykonawczego był jednym z głównych punktów spotkania zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych

13 lutego 2019

UdSC przygotował podręcznik wyjaśniający jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować w Polsce.

Podsumowanie: legalizacja pobytu w 2018 r.

6 lutego 2019

W 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób.

Punkt przedszkolny w ośrodku w Białej Podlaskiej

5 lutego 2019

Zakończyły się prace budowlane punktu przedszkolnego w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Obecnie trwają odbiory techniczne.