Baza pytań i odpowiedzi Urzędu

Slider - FAQ UdSC

SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA CUDZOZIEMCÓW

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Aktualności

Nowe wzory dokumentów wydawanych cudzoziemcom

10 lipca 2020

Od 10 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory kart pobytu oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Koniec kwarantanny w ośrodku na Targówku – wszyscy mieszkańcy są zdrowi

8 lipca 2020

Wyzdrowieli wszyscy mieszkańcy ośrodka dla cudzoziemców na Targówku gdzie stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zapraszamy na płatne staże

1 lipca 2020

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych płatnych staży w Departamencie Legalizacji Pobytu.

Informacja na temat zakażeń koronawirusem w ośrodku dla cudzoziemców (aktualizacja)

23 czerwca 2020

Maleje liczba mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii a epidemia koronawirusa (aktualizacja)

16 czerwca 2020

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii nie wpływa na prawa pobytowe obywateli UE, EOG i Szwajcarii.

Przekraczanie granicy – informacje i najczęściej zadawane pytania

15 czerwca 2020

Aktualne informacje dotyczące przekraczania granicy można znaleźć na stronie Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.