Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych Grupy V4

14 marca 2019

Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w ramach Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego oraz sytuacji migracyjnej w Europie i państwach Grupy V4.

Brexit – broszura informacyjna

8 marca 2019

UdSC przygotował broszurę informacyjną przedstawiającą możliwe scenariusze i uzależnione od nich zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po 29 marca 2019 r.

Spotkania informacyjne ws. Brexitu

5 marca 2019

W Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w Polsce.

Brexit – zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii

27 lutego 2019

Komunikat dotyczący zmiany zasad pobytu ob. Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce w związku z tzw. Brexitem.

UE: liczba wniosków o ochronę międzynarodową na poziomie z 2014 r.

26 lutego 2019

Trzeci rok z rzędu spadła liczba cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Wizyta niemieckiej delegacji w UdSC

21 lutego 2019

Dwudniową wizytę w Polsce odbyła Andrea Schumacher, Wiceprezydent Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF).