Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Migracje.gov.pl – prace serwisowe

19 września 2018

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych portal migracje.gov.pl jest obecnie niedostępny.

Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

3 września 2018

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce jest obecnie 878 dzieci w wieku szkolnym.

Komunikat ws. Systemu Informacyjnego Schengen

16 sierpnia 2018

Wpisy do SIS umieszczane są z urzędu lub na wniosek uprawnionych organów m.in.: MON, MSZ czy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

UE: maleje liczba wniosków o ochronę międzynarodową

8 sierpnia 2018

W pierwszej połowie 2018 r. cudzoziemcy złożyli w krajach UE nieco ponad 301 tys. wniosków o przyznanie statusu uchodźcy.

Punkt przedszkolny w ośrodku w Białej Podlaskiej

7 sierpnia 2018

W ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej powstanie punkt przedszkolny. Przekształcona w tym celu zostanie obecna sala zajęciowa.

Ochrona międzynarodowa w I połowie roku

20 lipca 2018

Do końca czerwca 2018 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,1 tys. cudzoziemców – głównie obywatele Rosji i Ukrainy.