Zmiana adresu do korespondencji

POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

pierwsza instancja

LEGALIZACJA POBYTU

ODWOŁANIA

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej

WNIOSKI ONLINE

system interaktywnych formularzy

BIULETYN INFORMACYJNY

AKTUALNE DANE MIGRACYJNE

Pierwsze kroki w Polsce

Badanie opinii

Aktualności

Aktualny adres korespondencyjny UdSC

14 marca 2018

Uprzejmie przypominamy, że obowiązujący adres korespondencyjny Urzędu to ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

UdSC koordynuje opiekę dla nieprzytomnej cudzoziemki

8 marca 2018

Ze Szwecji została przekazana do Polski nieprzytomna dziewczynka wraz z rodziną. UdSC zapewnia opiekę i pomoc cudzoziemcom.

Zmiany w sposobie składania wniosków i pism

28 lutego 2018

Od 1 marca 2018 r. zmieni się sposób składania wniosków o wydanie lub wymianę karty pobytu i genewskiego dokumentu podróży.

Malta: 27. posiedzenie zarządu EASO

28 lutego 2018

Podczas obrad dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji migracyjnej w Europie oraz planowanych działaniach agencji.

Zezwolenie na pobyt czasowy – nowe wnioski

9 lutego 2018

Od 12 lutego 2018 r. obowiązywać będą nowe wzory wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy.

Zezwolenia na pobyt w 2017 r. – podsumowanie

1 lutego 2018

202 tys. cudzoziemców ubiegało się o zezwolenia na pobyt w Polsce w 2017 r. W większości obywatele Ukrainy.