Departament Postępowań Uchodźczych

Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
Tel. (22) 60-145-31
Fax (22) 60-146-09

Wydział Zamiejscowy – Biała Podlaska
Tel. (83) 34-496-86
Fax: (83) 34-496-87

Biblioteka
Tel. (22) 60-174-42

Sekretariat Kierownictwa:
Tel. (22) 60-174-07
Fax (22) 60-151-23

Wydział I Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 60-146-49
Fax (22) 60-174-20

Wydział II Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 60-175-02
Fax (22) 60-146-00

Wydział III Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 60-174-99
Fax (22) 60-174-00

Wydział IV Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 60-174-08
Fax (22) 60-174-09

Zespół Obsługi Cudzoziemca

– karty pobytu oraz Genewskie Dokumenty Podróży
Tel. (22) 60-156-63

– tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
Tel. (22) 60-175-32

Wydział Postępowań Dublińskich
Tel. (22) 60-141-27
Tel. (22) 60-151-65
Fax (22) 60-147-13