Kontakt

  • Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt, pracę oraz rejestracją zaproszeń dla cudzoziemców są realizowane przez wydziały spraw cudzoziemców oraz wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. W przypadku pytań związanych z tego typu postępowaniami należy kontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim. Dane kontaktowe można znaleźć TUTAJ.
  • W sprawach błędów, braków lub nieścisłości na stronie, prosimy o kontakt na adres: media@udsc.gov.pl