12 maja 2015

Bezpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w projekcie ustawy przyjętym 12 maja przez Radę Ministrów

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową, opieka kuratora nad małoletnimi, czy zapewnienie transportu m.in. osobom niepełnosprawnym do ośrodka recepcyjnego – to niektóre ze zmian, jakie przewiduje projekt ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej […]